32 thoughts on “Ngữ pháp – Bài 6 Thì hiện tại hoàn thành

  1. trong nhung video cua nhieu cô thì tôi thấy cô phương giảng rất hay và chi tiết. cô thật sự hiểu về tiếng anh. chúc cô phương sức khoe và thành công

  2. em cảm ơn cô nhiều lắm nhờ có cô mà em nắm vững kiến thức về thì hiện tại hoàn thành hơn

  3. em cảm ơn cô nhiều lắm nhờ có cô mà em nắm vững kiến thức về thì hiện tại hoàn thành hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *