20 thoughts on “Nhiễm sắc thể và Tâm động – Vietsub Full HD

  1. Cho hỏi có dịch ra tiếng Việt ko tại vì sinh học lớp 9 thầy giáo nói làm đoạn phim từ tiếng anh dịch ra tiếng việt nhưng mà em ngu tiếng anh lắm

  2. cho em hỏi sự thay đổi trạng thái của NST liên quan đến những hoạt động nào của tế bào ạ?

  3. Cho em hỏi , vì sao người cùng 1 gia đình gen gần giống nhau mà tính cách chẳng liên quan đến nhau là vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *