Sudoku ha – Đam mê – Học hỏi
The New York Times Sudoku – Khó – 24/4/2020
Rất nhiều cặp như 19, 25, 56, 49… 3 ô 3 số 125 khối 7 nhờ X wing 1 và 5. X wing 2 và 5 của 3 khối 7 8 9 nữa để tìm ra 2 và 5. Khá thú vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

1 thought on “NYT Sudoku – Khó – 24/4/2020. 3 ô 3 số khối 7 nhờ X wing 1 và 5. X wing 2 và 5 của 3 khối 7 8 9 nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *