6 thoughts on “Ôn tập Nhiệt học chất khí cho hs chuyên ly (Phần 1)

  1. Đây là video thầy ôn tập cho các bạn đã học xong lý thuyết nhiệt học nâng cao rồi nhé, nên những bạn chưa học hoặc những bạn không học chuyên lý thì sẽ ko hiểu được. Các em chú ý trước khi bình luận điều gì đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *