50 thoughts on “Ôn tập truyện dân gian – Ngữ Văn Lớp 6 – Cô Tạ Minh Thủy.

  1. Cô giảng hay lắm ạ , em sắp thi cuối học kì I rồi , video này rất bổ ích em cảm ơn cô nhiều , mong cô ra nhiều video hay hơn nữa ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *