26 thoughts on “One Piece Phiêu Lưu Kí : Băng Râu Trắng vs Thất Vũ Hải

  1. Những người dùng vũ khí ko phải kiếm( nami eneru ussop sabo( lucy) franky ace( súng lục) ) vs những người dùng kiếm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *