22 thoughts on “Ông cụ 80 tuổi vẽ tranh trên iPad

  1. người TQ thì nói tới mấy chuyện vẽ vời này đối với họ là đơn giản quá rồi, ai so được nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *