14 thoughts on “pghh Chuyện ngụ ngôn và có thật (Do: MAI DANH T.H) phần 4

  1. Có người thấy người khác bệnh hay nói , mày tối ngày bệnh hoài uống thuốc hoài mà không hết nghe chỗ nào thuốc hay củng đi , đáng lẽ ra nên khuyên ừ cố gắng uống thuốc từ từ củng hết , đừng lo âu nhiều , có nhiều người nói khó nghe lắm , không ai mà muốn mình bệnh , đã bệnh thì buồn bực rồi , chú hai giảng rất hay

  2. Tại sao còn phân biệt với người tu và người không tu (đời không Đạo đời vô liêm sỉ, đạo không đời đạo biết dạy ai)

  3. Ko phải để cho đồng đạo PGHH chú AK …hay và ý nghĩa đừng nên phân biệt có đạo hay ko có đạo…. đạo đức là cái hay nhất…,

  4. Cung kính đức thầy và đồng đạo xa gần ai biết bài thuốc chữa bệnh viêm tủy Cho Con xin ĐT 01298698878 con xin thành thật cám ơn Nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *