CHỦ ĐỀ: PHÁP LÀNH HẠNH NGỘ (PHẦN 3) . THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: MINH KHẢI, ĐĐ: MINH HƯNG,ĐĐ: MINH THẮNG,ĐĐ: GIÁC THỐNG, ĐĐ: MINH PHƯỚC, SƯ: MINH PHƯỚC, THUYẾT GIẢNG TẠI: CHÙA CHÁNH KIẾN(PHƯỜNG 5 – TP. BẠC LIÊU). www.chuachanhkien.com NGÀY MÙNG 8 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT 2018.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

1 thought on “Pháp Đàm Hạnh Ngộ Pháp Lành (Phần 3).TGT: Chùa Chánh Kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *