40 thoughts on “Phim Hàn Quốc Hợp Đồng Nô Lệ

  1. Có ai để ý 36:00 chị Ky đi ra ngoài cổng trường tóc buộc mà quay đến lại là con bạn cùng lớp tóc túm củ tỏi không

  2. Lại xem và vẫn cứ thích lắm cơ nhất là đoạn anh chàng dc tặng cái quần roiif mặc dẫy tưng bừng yêu quá. Có mà mấy năm rồi gu tôi vẫn thích cái anh này quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *