45 thoughts on “Phim Zombie đại hạ giá full | Cường Nhok.

  1. Phim chả có gì kinh dị. Nói cách khác nên gọi là phim hài phiên bản Zombie đúng hơn 🤣🤣🤣

  2. Nâu lắm r mới xem đc tập phim hoàng tráng như này , tao viết cmt này để 10 năm sau cho con cháu tao biết t đã từng xem phim này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *