Nhóm Thông Tín Viên SBTN Chính Trị – Xã Hội tại Oregon
Tường Thuật: Thành Tín – Thực Hiện: Quang Trung (Nhóm Thông Tín Viên SBTN Oregon)

Phóng sự Triển Lãm Tranh Nghệ Thuật do Hõa sĩ trẻ Huỳnh Ngọc Khánh tổ chức vào ngày 01 tháng 11 năm 2012 lúc 6giờ 30phút chiều Thứ Bảy tại Gallery 114 thuộc thành phố Portland, OREGON.
Buổi Triển Lãm Tranh Nghệ Thuật được đông đảo giới yêu thích Tranh Nghệ Thuật đến tham dự. Ngoài ra! Có sự hiện diện cũa Họa Sĩ Tống Phước Cường, Hoạ Sĩ Lê Văn Hưởng cùng một số đồng hương tại Oregon đến ủng hộ tinh thần cho Họa Sĩ trẻ Huỳnh Ngọc Khánh.
Các Phóng sự sắp tới do Nhóm Thông Tín Viên SBTN tại Oregon chủ trương xây dựng và yểm trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng VN Oregon ngày vững mạnh, đoàn kết và cùng góp tiếng nói chung trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền. Nhằm đánh tan mọi âm mưu của cộng sản VN đang phân hóa các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

1 thought on “Phóng Sự Triển Lãm Tranh Nghệ Thuật tại Portland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *