32 thoughts on “Phương pháp giải nhanh Hóa học 2012

 1. Em nào có nhu cầu dạy kèm môn hóa đăng ki học tại đây : https://docs.google.com/forms/d/1Nhf_MsttVI0rqaTdKkCFeAbA1hbO_BmA4-ii16GieMI/viewform

 2. Với đề thi đại học bây giờ việc ra đề như vậy thực sự quá thô , nó có thể biến tướng như là …
  – còn dư 1,12 gam chất rắn
  – hay là khí thát ra làm xanh quỳ tím ẩm
  – k phải HNO3 nữa mà là hh HNO3 và H2SO4 ( chỗ này sẽ có thêm nhiều vấn đề )
  Đó mới là xu hướng ra đề đại học hiện nay , chứ k thể nào chỉ có thô sơ như thế kia …

 3. Về chuyện giải nó chắc chắn không vấn đề rỳ nhiều , phải bảo toàn e ( cơ bản ) và Quy đổi .
  Ví dụ như nếu coi hh chỉ có Fe x mol và Oxi y mol thì 56x + 16y = 11,36 ; 3x -2y = 0,18 ( bảo toàn e )

 4. Mình k có ý phản đối sự nhiệt tình của bạn , nhưng bạn có biết bạn làm thế này sẽ là hại học sinh yếu , hay TB yếu … không ?
  Về chuyện học chúng ta thường đi đến những điều đơn giản nhất , hạn chế hết mức các công thức . Vô hình chung ,kinh nhiệm giải nhanh của bạn lại là một công thức mà lại chỉ áp dụng cho một bài tập .

 5. Bài này học sinh Trung Bình ( thật sư ) thì cũng làm chưa đến 30 giây , chẳng nói lên được điều rỳ cả

 6. Nghe cái zọng biết ngay … dư mới được vừa đủ chưa chắc ra sản phẩm khử như vậy đâu.. ngốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *