RADIANCE VOID SPIRIT – DOTA 2 PATCH 7.23 NEW META PRO GAMEPLAY

RADIANCE VOID SPIRIT – DOTA 2 PATCH 7.23 NEW META PRO GAMEPLAYRADIANCE VOID SPIRIT – DOTA 2 PATCH 7.23 NEW META PRO GAMEPLAY (Outlanders Update) ITEMS BUILT : ▻1xRADIANCE ▻1xMAELSTROL …

source: https://dota-2.vn

xem thêm các bài viết về Hướng dẫn chơi Dota 2: https://dota-2.vn/category/huong-dan

1

No Responses

Write a response