23 thoughts on “Rừng Zac – Lên Full AP | AD Đúng 1 Hit Bốc Hơi – Dame To Vãi Nồi | Trâu best Udyr

  1. kỹ năng cao , pha biểu diễn của Gragas là tốt nhưng cách diễn đạt của mày giống bọn quàng khăn đỏ :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *