35 thoughts on “Sim đẹp: Ý nghĩa của mỗi con số

  1. Nhìn thấy 3 cái loại này phải vô chửi cái cho bõ tức. Hihi,,,. Ko xem video vô thẳng vấn đề luôn. Sao số 4078. Nói luôn 4 là tử đi. Bốn mùa ko gì gì đéo nhớ.. nge mấy con số ngứa đít quá!! Nhà đã nghèo thì chớ còn đòi hỏi mua sim đẹp làm gì huhu. Nhà e ngèo lắm!! Anh chủ video thông cảm nhá!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *