3 thoughts on “Sơ đồ tổ chức

  1. giúp e vs ạ e tạo hiệu ứng cho cái sơ đồ trên thì ko đk nó chạy ra đồng loạt
    có cách nào để nó chạy ra từng ý trong sơ đồ ra ko ạ add giúp e vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *