3 thoughts on “Stata_06_Tuong quan Pearson va Hoi quy tuyen tinh.avi

  1. bài giảng của thầy về stata rất ý nghĩa với e. Nhưng e chỉ tìm được các video bài 1, 2, 6 và một số video khác về stata trong trang video của thầy, thầy có thể up toàn bộ video, hoặc link video về stata để e hok hỏi dc thêm? em xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *