40 thoughts on “Sức Mạnh Khủng Khiếp Của Xe Cẩu/truck crane strength

  1. Mấy ông đó vận hành cẩu sát đường điện trung thế nguy hiểm quá. Cẩu chạm trung thế là xong lun.

  2. Con xe quốc đó chắc 03 nặng khoảng 6 đến 8 tấn à. Còn cẩu thùng kia chắc cần 7 hoặc 8 tấn thì phải . Vẩn đủ tải mà. Thường cẩu thùng cẩu lố tải hơn kato nhiều.

  3. mấy ông này chết rồi chắc không kip kêu đen. Dưới dây điện như thế cẩu quá tải gãy cần là thường ngày ở huyện, chưa nói đến lật luôn cả cẩu mấy ông ngại sống lâu quá thấy nản

  4. Không ngạc nhiên khi thấy dân TQ xây được Vạn Lý Trường Thành !
    Dân ta không thua gì , cái gì làm cũng được.
    Like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *