Support MinD_ContRoL [Liquid] plays Nature'S Prophet!!! Ward spots shown! Dota 2 7.21

Support MinD_ContRoL [Liquid] plays Nature'S Prophet!!! Ward spots shown! Dota 2 7.21This FULL GAME here: High MMR Dota 2 Highlights channel Match id: 4567547958 …

source: https://dota-2.vn

xem thêm các bài viết về Dota 2 Live: https://dota-2.vn/category/streamer

1

No Responses

Write a response