Three Kingdoms (Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa) là tác phẩm truyền hình thứ hai được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Tam quốc diễn nghĩa’ và quyển ‘Sử ký Tam Quốc’, kể về những năm tháng loạn lạc khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Đổng Trác vùng lên thâu tóm quyền hành khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước Ngụy – Thục – Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một.
Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền…

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

26 thoughts on “Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Tập 54

  1. ăn đồ chua uống nước lã bị “Tào Tháo rượt” riêng bản thân Tào Tháo ăn xong trái quýt lại bị Mã Nhi rượt, chạy sắp mặt lờ

  2. Trong số các con của tào tháo, còn sót một đứa con mà các bạn chưa từng biết, chưa từng thấy.
    Đó là thằng tào lao.

  3. Có khổng minh, bàng thống, hoàng trung,mã siêu, triệu vân,truong phi,vân trường mà k thống nhất đc thiên hạ, bùn

  4. trước giờ cứ thắc mắc tại sao cha của tào tháo lại làm thái giám trong triều , thì ra do cha của mã siêu lúc đuổi bắt cha của tào tháo nói câu . Kẻ có cặc là tào tặc bắt lấy tào tặc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *