Three Kingdoms (Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa) là tác phẩm truyền hình thứ hai được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Tam quốc diễn nghĩa’ và quyển ‘Sử ký Tam Quốc’, kể về những năm tháng loạn lạc khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Đổng Trác vùng lên thâu tóm quyền hành khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước Ngụy – Thục – Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một.
Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền…

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

43 thoughts on “Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Tập 55

  1. Sao lúc này . Thục hán . Và cả đông ngô . Không đem quân thảo phạt tào tháo nhỉ :)))

  2. Ma siu ngu bà đạo luôn.thua loài súc vật nữa..đeo hiểu sao dao diễn cho làm phim như vậy nữa..

  3. văn võ song toàn chỉ có idol triệu tử long chưa một lần thất bại chỉ thua mưu của GCL đến lúc chết vẫn nằm trong mưu lược của GC Khổng minh

  4. Bên Tào Tháo đúng là kinh. Từ chủ công tới tướng đều có đầu óc hiến kế cho chủ. Còn bên Thục có 1 mình GCL là hiến kế còn lại toàn bù nhìn.

  5. .. M Siêu đánh với H Chử, đánh với Tr Phi đều bất phân thắng bại. Sau Siêu theo về Thục với L Bị đc xếp trong ngũ hổ.. Q Vũ đang ở K Châu đòi vào Xuyên đấu võ với Siêu. Chuyện này K Minh phải dùng kế nói khích, Vũ mới thôi. Tuy Vũ, Siêu ko đấu với nhau nhưng xét ra thì Vũ cũng chỉ đánh n! Siêu mà thôi . Những cặp chiến tướng này nếu đánh đến cùng ko biết ai thua?..

  6. .. Trận Đồng Quan, Vị Thủy ko có Chử thì Tháo "toạch"rùi. Là Tháo chưa chém T Hồng đó ko thì trận Đ Quan này Tháo dấu mặt vào đâu!

  7. Tào tháo đúng là súc sinh. Đời cha ăn mạn đơi con khát nước. Ác nhân thất đức nên con cái tàn sát lẫn nhau. Vừa chết là bị phản ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *