5 thoughts on “Tâm Sự Đầu Năm

  1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính tri ân Quý Thầy rất nhiều. Bài giảng của Quý Thầy rất hay và ý nghĩa. Chúng cảm nhận được lòng từ bi của Quý Thầy. Nghe bài giảng chúng con đã giác ngộ được nhiều điều bố ích ạ.con nguyện cho nhiều người nghe được bài giảng này của Quý Thầy. Để vượt qua được những vô minh trong cuộc sống. Để mọi người đđều được sống trong ánh sáng hào quang của Chư Phật!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *