2 thoughts on “Tạo họa tiết trang trí, nhóm họa tiết, các điệu họa tiết/Create decorative motifs

  1. Vẽ rất đẹp bạn nhé, tương tác lâu dài nha, chúc bạn thành công và nhớ ghé mình chơi nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *