TĐ:2952- Vì sao không thành Phật ?
Danh sách phát:[2801~3000]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn:Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 042
*Thời gian từ: 01h15:58:28 – 01h23:02:15
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)

Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4

Bài giảng:
Cho nên pháp không có định pháp, đạo lý phải hiểu rõ ràng minh bạch. Tiền đồ một đời của mình, là do tâm niệm của mình tạo thành, không liên quan gì với người khác. Nếu như oán trời trách người, thì tội nghiệp đó rất nặng, thì bạn bị mê hoặc điên đảo rồi. Những đạo lý này, trong Hoàn Nguyên Quán giảng rất rõ ràng, giảng rất tỉ mỉ. Bộ kinh này rất thâm sâu, từ chỗ đại duyên khởi của vũ trụ bắt đầu giảng, giảng đến cuối cùng, dạy chúng ta tu chỉ, tu quán. Chỉ là học buông bỏ, quán là học nhìn thấu.

“Kim nhân yên năng nhân thử pháp chi dị hành, nhi bỉ thị chi hồ”. Đây là sự sai lầm của người ta đối với Tịnh tông, quan niệm sai lầm này, hình như pháp môn này quá dễ dàng, thành Phật tác Tổ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cho nên xem thường pháp môn này, họ muốn học những đại kinh đại luận khác, không hề biết rằng những đại kinh đại luận khác, chỗ quay về cuối cùng là tương đồng, con đường đó đi rất xa, đi rất nhiều đường vòng, pháp môn này là đi đường thẳng. Cho nên người có thể tin được, bất luận là họ hạng người nào, thật sự tin tưởng phát nguyện, đi con đường này đều gọi là thượng căn, chuyên tiếp thượng căn, không tin thì bạn đi con đường vòng vậy!
Dưới đây Lão cư sỹ đưa ra một ví dụ, giống như Ti vi màu, máy thu âm, máy tính điện tử, nhất định phải an toàn dễ dùng.Tuy ư khoa kỹ vô tri chi nhân, nhất án điện nữu, tiện năng hưởng thụ, thử tối hiện đại chi khoa học thành quả, nhân tất nhân kỳ an toàn dị dụng, nhi tán kỳ khoa kỹ chi tiên tiến.
Đưa ra ví dụ này rất hay, hiện nay mỗi nhà đều sử dụng, bạn phải nói ra đạo lý của nó, người có thể nói ra được quá ít, nhưng mọi người đều biết dùng, đơn giản dễ dùng, lập tức có thể thu được hiệu quả, cho nên mọi người xem rất vui vẻ, cái lý đó quá thâm sâu, hiểu hay không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần biết dùng là được rồi. Cùng một lý như vậy, lý của Tịnh tông quá thâm sâu, chỉ có Phật và Phật mới có thể cứu cánh, thì bạn tìm sự phiền phức đó làm gì. Đức Phật nói chỉ có Phật và chư Phật mới có thể hiểu được, mới cứu cánh, ngày nay chúng ta chỉ cần làm theo phương pháp này, đến thế giới Tây phương Cực lạc là làm Phật rồi, đó là đạo lý gì chẳng phải đã hiểu hết rồi sao? Nếu hiểu hết rồi mới học, thì cả đời bạn không có hy vọng rồi, đời này chắc chắn bạn không hiểu được, bạn không thể đi được, còn không bằng bà già kia, cái gì cũng không biết nhưng bà ấy đi trước, đến thế giới tây phương Cực lạc thì bà ấy hiểu hết. Bạn không thể so sánh với bà ấy, bà ấy là bậc thượng căn, bạn là hạ căn. Bạn thật sự hiểu rõ ràng sự việc này rồi, bạn sẽ hiểu được vì sao lần này tôi để kinh Hoa Nghiêm qua một bên mà giảng bộ kinh này, bạn sẽ hiểu được. Kinh Hoa Nghiêm dạy bạn hiểu rõ trong kinh đó, kinh này thì không cần, kinh này nói bạn làm Phật trước, sau đó tự nhiên bạn sẽ thông đạt hết. Thật sự tin tưởng chính mình, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có hai câu rất quan trọng, đầu tiên tin tưởng chính mình vốn là Phật, điều này rất quan trọng. Trong kinh Tịnh độ, “thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”. Trong Quán Kinh nói như vậy: “Thị tâm thị Phật”, nghĩa là đức Phật dạy, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thị tâm tác Phật, ngày nay bạn niệm Phật A Di Đà chính là thị tâm tác Phật. A Di Đà Phật là tự tánh Phật, bạn niệm danh hiệu Phật này chính là thị tâm tác Phật, bạn vốn là Phật, bây giờ lại tác Phật, thì làm sao không thành Phật được?

Đọc thêm …

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

11 thoughts on “TĐ:2952- Vì sao không thành Phật ?

 1. 2952- Vì sao không thành Phật ?

  01h15:58:28 – 01h23:02:15

  Cho nên pháp không có định pháp, đạo lý phải hiểu rõ ràng minh bạch. Tiền đồ một đời của mình, là do tâm niệm của mình tạo thành, không liên quan gì với người khác. Nếu như oán trời trách người, thì tội nghiệp đó rất nặng, thì bạn bị mê hoặc điên đảo rồi. Những đạo lý này, trong Hoàn Nguyên Quán giảng rất rõ ràng, giảng rất tỉ mỉ. Bộ kinh này rất thâm sâu, từ chỗ đại duyên khởi của vũ trụ bắt đầu giảng, giảng đến cuối cùng, dạy chúng ta tu chỉ, tu quán. Chỉ là học buông bỏ, quán là học nhìn thấu.

  “Kim nhân yên năng nhân thử pháp chi dị hành, nhi bỉ thị chi hồ”. Đây là sự sai lầm của người ta đối với Tịnh tông, quan niệm sai lầm này, hình như pháp môn này quá dễ dàng, thành Phật tác Tổ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cho nên xem thường pháp môn này, họ muốn học những đại kinh đại luận khác, không hề biết rằng những đại kinh đại luận khác, chỗ quay về cuối cùng là tương đồng, con đường đó đi rất xa, đi rất nhiều đường vòng, pháp môn này là đi đường thẳng. Cho nên người có thể tin được, bất luận là họ hạng người nào, thật sự tin tưởng phát nguyện, đi con đường này đều gọi là thượng căn, chuyên tiếp thượng căn, không tin thì bạn đi con đường vòng vậy!

  Dưới đây Lão cư sỹ đưa ra một ví dụ, giống như Ti vi màu, máy thu âm, máy tính điện tử, nhất định phải an toàn dễ dùng.Tuy ư khoa kỹ vô tri chi nhân, nhất án điện nữu, tiện năng hưởng thụ, thử tối hiện đại chi khoa học thành quả, nhân tất nhân kỳ an toàn dị dụng, nhi tán kỳ khoa kỹ chi tiên tiến.

  Đưa ra ví dụ này rất hay, hiện nay mỗi nhà đều sử dụng, bạn phải nói ra đạo lý của nó, người có thể nói ra được quá ít, nhưng mọi người đều biết dùng, đơn giản dễ dùng, lập tức có thể thu được hiệu quả, cho nên mọi người xem rất vui vẻ, cái lý đó quá thâm sâu, hiểu hay không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần biết dùng là được rồi. Cùng một lý như vậy, lý của Tịnh tông quá thâm sâu, chỉ có Phật và Phật mới có thể cứu cánh, thì bạn tìm sự phiền phức đó làm gì. Đức Phật nói chỉ có Phật và chư Phật mới có thể hiểu được, mới cứu cánh, ngày nay chúng ta chỉ cần làm theo phương pháp này, đến thế giới Tây phương Cực lạc là làm Phật rồi, đó là đạo lý gì chẳng phải đã hiểu hết rồi sao? Nếu hiểu hết rồi mới học, thì cả đời bạn không có hy vọng rồi, đời này chắc chắn bạn không hiểu được, bạn không thể đi được, còn không bằng bà già kia, cái gì cũng không biết nhưng bà ấy đi trước, đến thế giới tây phương Cực lạc thì bà ấy hiểu hết. Bạn không thể so sánh với bà ấy, bà ấy là bậc thượng căn, bạn là hạ căn. Bạn thật sự hiểu rõ ràng sự việc này rồi, bạn sẽ hiểu được vì sao lần này tôi để kinh Hoa Nghiêm qua một bên mà giảng bộ kinh này, bạn sẽ hiểu được. Kinh Hoa Nghiêm dạy bạn hiểu rõ trong kinh đó, kinh này thì không cần, kinh này nói bạn làm Phật trước, sau đó tự nhiên bạn sẽ thông đạt hết. Thật sự tin tưởng chính mình, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có hai câu rất quan trọng, đầu tiên tin tưởng chính mình vốn là Phật, điều này rất quan trọng. Trong kinh Tịnh độ, “thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”. Trong Quán Kinh nói như vậy: “Thị tâm thị Phật”, nghĩa là đức Phật dạy, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thị tâm tác Phật, ngày nay bạn niệm Phật A Di Đà chính là thị tâm tác Phật. A Di Đà Phật là tự tánh Phật, bạn niệm danh hiệu Phật này chính là thị tâm tác Phật, bạn vốn là Phật, bây giờ lại tác Phật, thì làm sao không thành Phật được?

 2. A Di Đà Phật
  NIỆM PHẬT MỘT CÂU PHƯỚC SANH VÔ LƯỢNG

  LỄ PHẬT MỘT LỄ TỘI DIỆT HÀ SA

  AI NGƯỜI MUỐN GẶP DI ĐÀ

  QUYẾT TÂM NIỆM PHẬT ĐƯỢC MÀ VÃNG SANH.
  Xin hãy thường nhớ Phật niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thành Phật quả vĩnh viễn thoát ly khỏi nỗi khổ trầm luân trong luân hồi sanh tử tái sanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *