28 thoughts on “Thánh Lồng Tiếng Tổng hợp Đường Tăng chế siêu hài ước Phần 3 Tây Du Ký chế

  1. Tao gọi cái số đt đó xong có người nghe tao hỏi đường tăng à cái nó bảo mày bị điên à

  2. VUI THÌ VUI CHỨ PHIM CỦA NGƯỜI TA MÀ LẤY RỒI LỒNG TIẾNG TẦM BẬY TẦM BẠ VÔ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾNG TĂM PHIM CỦA NGƯỜI TA … CÒN GHI ĐĂNG NHẬN QUẢNG CÁO NỮA MỚI GHÊ CHỨ … CHỦ MỤC CLIP ƠI KỲ LẮM NHE.

  3. Con hỏi dùm ta có ở đây có ai bán nước cam không mua dùm ta ly nước mía đi haha hài vc..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *