254. Thi pháp Truyện Kiều
Tác giả: TRẦN ĐÌNH SỬ
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Nguyên Lộc
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Chương 1. NHŨNG CHẶNG ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU THI PHÁP TRUYỆN KIỀU
Chương 2. TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HOÁ, VĂN HỌC TRUNG QUỐC
1. Truyện Kiều — từ sự thật lịch sử đến sáng tạo nghệ thuật
2. Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân
3. Truyện Kiều như một đối tượng của văn học so sánh
Chương 3. TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HÓA, VĂN HỌC VIỆT NAM
1. Ngâm khúc và Truyện Kiều
2. Truyện thơ Nôm và Truyện Kiều
Chương 4. TRUYỆN KIỀU — THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU
1. Tư tưởng, nhân vật và cách kể chuyện của Nguyễn Du
2. Cái nhìn nghệ thuật về con người
3. Không gian nghệ thuật của Truyện Kiều
4.Thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều
5. Hình tượng tác giả Truyện Kiều
Chương 5. MÔ HÌNH TỰ SỰ VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT
1. Về hình thức tự sự của Truyện Kiều
2. Từ mô hình cốt truyện và thể loại của Truyện Kiều đến khuynh hướng cảm thương chủ nghĩa
3. Chất thơ trữ tình trong Truyện Kiều
4. Độc thoại nội tâm và cấu trúc tự sự của Truyện Kiều
5. Giọng điệu nghệ thuật cảm thương trong Truyện Kiều
6. Màu sắc trong Truyện Kiều
7. Đối ngẫu trong Truyện Kiều
8. Phép sóng đôi trong Truyện Kiều
9. Ẩn dụ trong Truyện Kiều
10. Điển cố trong Truyện Kiều
11.Nguyễn Du — nghệ sĩ ngôn từ
Chương 6. SỨC SỐNG CỦA TRUYỆN KIỀU
1. Truyện Kiều và truyện Nôm sau nó
2. Truyện Kiều và đời sống văn học sau Truyện Kiều
3. Truyện Kiều nói mãi không cùng
Lời cuối sách
Thư mục nghiên cứu Truyện Kiều
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

3 thoughts on “Thi pháp Truyện Kiều – Chương 1

  1. . Phổ nhạc chuẩn thơ cụ Nguyễn Du đấy ạ.

    https://www.youtube.com/watch?v=508eCKIf3pA&list=PLePjBcS18koJY3n1DB501gARTXD1In1hW&index=2&t=1s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *