Thi Vẽ Anime Girl Khóc của thành viên An Pi TV Coloring
1. Hạnh Art
2. Bánh Art
3. Nakari Yukihara
4. Grace Rachel
5. Sống Ảo
6. Uyên mun mikusku
7. Bé Rem
8. Meo Meo Nguyễn
9. Sam Anime
10. A.R.M.Y BTS
11. Mon Mốc
12. Bắc Nguyệt Tỉ
13. Đào Nguyên
14. Meo Meo
15. K rõ tên
16. NOP
17. Đora art
18. Gấu Panda
19. Thảo Nguyên Thanh
20. Min Min art
21. Bạch Thiên Tử
22. Aila art
23. Linh Ngốc’s
24. Thảo Vy Huỳnh
25. Khánh
26. Thư Army bts
27. Bear Channel
28. Pizza art

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

21 thoughts on “Thi Vẽ Anime Girl Khóc của thành viên An Pi TV Coloring

  1. Các em like cmt c ghi, thích tranh bạn nào thì like nhé, chị sẽ tim cmt của c để cho các em dễ nhìn. Hạn chế bình luận riêng nhé

  2. Hầu như đều là tranh chép trên mạng, chứ đéo có ai vẽ đẹp, 1 khi thi thì phải tự mình sáng tác, vậy mà cũng đòi thi nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *