18 thoughts on “Thư giãn cuối tuần 29/01/2011 – Chuyện Bà Tám

  1. 8:35 Trên thế giới, nước lạnh nhất là… Mát cơ va thủ đô nước Lào 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *