23 thoughts on “Thủ lĩnh thẻ bài Tập 42

  1. Nếu là đóng vai Bạch Tuyết thì Sakura sẽ là công chúa bởi vì Sakura có bộ tóc ngắn Ly sẽ làm Hoàng tử

  2. Hoàng hậu j mà khóc i như cười z ak 😂😂😂😂 hài ghê
    Mêlin thấy cảnh li và sakura sắp hôn bà tức cắn áo lun "ước j dc lm hoàng tử "kkk😂

  3. You la nguoi ham mo sakura🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *