20 thoughts on “Thủ Lĩnh Thẻ Bài Tập 43 Lồng Tiếng HD

  1. Tui coi hết phần 1, 2 rồi chua ra phần 3 đành coi lại. Các bạn đừng ghét melin, Melin sau này nhườn li cho sakura á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *