THỬ THÁCH ĂN BẠCH TUỘC SỐNG Còn Ngoe Nguẩy
ASMR Live Octopus Challenge

Mail của tôi: dinhthetq.1988@gmail.com
Business Inquiry ONLY: dinhthetq.1988@gmail.com
Số Điện Thoại: +84949280188

Đây là video ASMR. Để đảm bảo tất cả các tiếng râm ran hãy đeo tai nghe. Nếu bạn không thích ĂN ÂM THANH và những lời thì thầm nhẹ nhàng XIN ĐỪNG XEM. Ăn, nhai, nuốt nước miếng … được thực hiện rất lớn cho mục đích video. CẢM ƠN BẠN. *** ASMR (Phản ứng kinh tuyến cảm giác tự động) là một trải nghiệm tuyệt vời được xác định bởi cảm giác ngứa ran gây ra cảm giác tích cực, thư giãn và tập trung. Nghe giọng nói thì thầm và ăn âm thanh là một số ví dụ kích hoạt ASMR. Mọi người đều có một kích hoạt ASMR khác nhau. Tôi hy vọng bạn tìm thấy một trong đó có thể giúp bạn thư giãn.
_
***This is an ASMR video. To ensure all tingles please wear headphone. If you do not enjoy EATING SOUNDS and light whispers PLEASE DO NOT WATCH IT. Eating, chewing, gulping sounds ect…are done very loudly for video purposes. THANK YOU.***

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is a euphoric experience identified by a tingling sensation that triggers positive feelings, relaxation and focus. Listening to whisper voice and eating sounds are some examples that trigger ASMR. Everyone has a different ASMR triggers. I hope you find one that can help you to relax.

Sub channel:
Most viewed videos:

#asmr
#liveoctopus
#bạchtuộcsống
#seafood
#cheesesauce
#lobster
#shrimp
#sausage
#asmrseafood
#asmrfood
#asmreating
#asmrsounds
#eatingsounds
#asmrcontent
#asmrextreme
#asmrmukbang
#mukbang
#eatingshow
#letseat
#foodforasmr
#foodsounds
#chewingsounds

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

49 thoughts on “THỬ THÁCH ĂN BẠCH TUỘC SỐNG Còn Ngoe Nguẩy//ASMR Live Octopus Challenge | Chén ASMR

  1. Người ta ăn lấy trứng sống nhúng vào cho đỡ dính , bả bỏ trứng vào rồi mà còn cố cho nó dính vào mặr

  2. i have no problem with WHAT is eaten in other cultures ….. we also eat rabbits, etc. but why do animals have to be tortured so ??? how would you find it, if your legs are smashed first before you are killed …. do you enjoy torturing other creatures, do you feel satisfied or what is your problem ???

  3. Все про то что она есть их живыми:
    Я:
    Вау, пиздатый цвет ногтей

  4. มึงก็บ้าเนอะอีควายแดกห่าเขาสดๆน่าเกลียดเกิ้นเป้นมึงมึงเป้นหมึกบ้างมึงจะรู้อีแว่น fuck channel and you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *