13 thoughts on “Tik Tok tranh vẽ em là cô bé bán diêm

 1. Em là cô bé bán diêm em đói quá em lạnh quá em quẹt 1 que diêm ố bố đã về em quẹt 2 que diêm ố mẹ đã về em quẹt 3 que diêm ố ố ố cháy nhà

 2. em là cô bé bán diêm
  em đói qua em lạnh quá
  em quẹt 1 cay diêm
  oHHHHHHHHHHHHH bố đã về
  em quệt 2 cây diêm
  oHHHHHHHHHHHHH oHHHHHHHHHHHHH mẹ đã về
  ẹm quẹt 3 cây diêm
  oHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OHHHHHHHHH
  cháy nhà

 3. Em là cô bé bán diêm
  Em đói quá
  Em lạnh quá
  Em quẹt một que diêm

  Bố đã về
  Em quẹt hai que diêm

  Mẹ đã về
  Em quẹt ba que diêm
  Ố Ố Ố
  Cháy nhà

 4. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá. Em quẹt 1 que diêm ố bố đã về. Em quẹt 2 que diêm ố mẹ đã về. Em quẹt 3 que diêm ô ố ô cháy nhà. Hài vl :))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *