Lịch phát video: thứ 3,5,7
– Hầu hết các động tác phải giữ thì mọi người giữ 10-30s ( tùy mọi người nhé ).
– Còn động tác không phải giữ thì mọi làm 15-30 lần ( tùy mọi người nhé ) cho 1 hiệp ( thực hiện 3 hiệp)
+ Tag: #douyin #xuongquaixanh

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

31 thoughts on “Tik Tok Trung Quốc | Bài Tập Cho Xương Quai Xanh #10

  1. Tập hết video luôn kết quả muốn vẹo lưng luôn nhưng tập cái này đỡ mệt hơn tập mấy cơ chân,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *