7 thoughts on “Tìm dòng gà chọi nổi tiếng phần 1

  1. Anh có nhường được cặp gà con (trống / mái) trong bội phía sau không ha?
    Em ở Quảng Ngãi ah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *