19 thoughts on “Tìm số trung bình cộng – Toán 4 – Cô Nguyễn Thị Huệ – HOCMAI

  1. Co giai dum em bai. Cho 1day so gom 10so hang duoc viet theo quy luat so lien sau hon so lien truocc3 dv biet tong cac so hannla85 so hang dau tien la so may

  2. Co giai dum em bai. Cho 1day so gom 10so hang duoc viet theo quy luat so lien sau hon so lien truocc3 dv biet tong cac so hannla85 so hang dau tien la so may

  3. sao cô dạy bài dễ thế này, cô con dạy nhiều rồi. cô dạy thêm nhiều vi deo về bài toán tìm số trung bình cộng thật khó để chúng em tham khảo thêm nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *