26 thoughts on “TÌM TRUNG BÌNH CỘNG – DẠNG NÂNG CAO – LỚP 4, 5

 1. Cho tôi hỏi bài toán: TBC của tuổi ông, bố, con là 36, TBC tuổi bố, con là 23. Biết rằng ông hơn cháu là 54 tuổi. Tính tuổi mỗi người?
  giải như thế nào ạ?

 2. thầy cho em hỏi bài toán này :tìm trung bình cộng 3 số biết tổng hai số đầu là phân số5/6 tổng 2 số cuối là phân số 17/12 tổng số đầu và số cuối là phân số 2/4

 3. thầy ơi cho em hỏi bài toán này : Để đánh một số trang của một cuốn sách , trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

 4. Thầy giai sai bài toán 2 rồi .lấy ( 20+25+27):3=24 cái. Số kẹo của bình ít hơn trung bình cộng là 6cai ta lấy 24-6=18 cái Đáp số bình có 18 cái

 5. Thay cho em hỏi,tim một số,biết số đo la trung bình cộng của so lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số lẻ be nhất có hai chữ số giống nhau? A.1010,B.505,C.998,D499

 6. Thầy cho em hỏi 1 bài toán như- hồng có 50 cây kẹo, hà có 48 cây kẹo, liên có số kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn đó và kém 6 cây kẹo. hỏi liên có bao nhiêu cây kẹo

 7. thầy cho em hỏi : một giá sách có 4 ngăn,trung bình cộng số sách của 3 ngăn nhiều hơn số sách ở ngăn thứ nhất là 54 quyển nhưng ít hơn số sách ở ngăn thứ hai là 126 quyển và gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ ba. hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách.

 8. thay cho em hoi bai toan nay :Tim so co ba chu so biet trung binh cong cac chu so cua so do la 5 va chu so hang tram gap 4 lan hang don vi.Thay giup em nhe!

 9. Thầy ơi cho em hỏi bài toán sau : Xe thứ nhất chở 27 can dầu , mỗi can chứa 20 lít . Xe thứ hai chở các thùng dầu , mỗi thùng chứa 45 lít và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90 lít . Hỏi xe thứ hai chở bao nhiêu thùng dầu ? Em xin nhờ thầy giúp em ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *