4 thoughts on “Toán 6 (cơ bản): Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *