31 thoughts on “Toán 6: Tìm số nguyên X – Phần 1

 1. cô oi giúp e với bài này lời đúng cho các câu sau:
  1) Tập hợp các số nguyên x sao cho 3 x3 A. {3;2;1;0;1;2}
  C. {3;2;1;0;1;2;3}
  là:
  B. {3;2;1;1;2;3} D. {2;1;0;1;2;3}
  2) Kết quả khi sắp xếp các số nguyên -15, 10, 0, -96, -2019,43 theo thứ tự tăng dần là: A. 0, 10, -15, 43, -96, -2019 B. -2019, -96, -15, 0, 10, 43
  C. -2019, -15, 0, 10, 43, -96 D. -15, -2, -2019, 0, 10, 43, -96
  3) Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức 15(123) ta được:
  A. 15123 B. 15123 C. 15 123 D. 15 123
  4) Kết quả so sánh nào sau đây là không đúng:
  A. (2005).(48)0 B. (1).(2).(3)…..(10)1.2.3…..10
  C. (3).(18).1979.(10)0 D. (12).|57|.(36)0
  Bài 2. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
  a) Hai số nguyên đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
  b) Số liền trước của -15 là -14.
  c) Số nguyên a bé hơn 1. Số nguyên a chắc chắn là số nguyên âm.
  d) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.
  Bài 3. Tính hợp lí (nếu có thể): a) (2571089)(3571089)
  c) 34.6134.1958.34 Bài 4. Tìm số nguyên x, biết:
  a) 4x3713
  c) 56:(2)x 114
  Bài 5. Tìm các số nguyên x và y biết: a)(x4).(y1)13
  b) 25.(2).4.(5).(13)
  d) 54:(3)2 7.(12)|16|
  b) |5x|12(9) d) 13 (x1)
  b)xy – 2x+y=2
  d) |  x 1 |  | y  2 |  0 ———- Chúc các em ôn tập tốt ———-
  c) (x + 1)2 + (y – 2)2 = 1

  NỘI DUNG CÁC BÀI GIẢNG PHÁT SÓNG TRÊN CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”
  TUẦN TỪ 30/03 ĐẾN 04/04/2020
  LỚP 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *