44 thoughts on “Toán lớp 2 – Cách tính nhanh bài toán 100 trừ đi một số

  1. Thầy ơi cách này rất dễ hiểu hơn so với sách giáo khoa hiện giờ. Nhưng nếu thay số 100 là số lớn hơn thì giải như thế nào ah

  2. Thầy ơi em tên là muối của em là đắp muội⌚👆☝👆👆👆👆👆👆💟💕💔💓💜💛✌

  3. bài toán này kia mà ngồi từ năm bằng giáo 60 thầy Thầy ơi vậy 10 triệu 5 tuần 6 không ạ

  4. Mình tự làm còn dễ hơn mà hình như nghe giảng là bắt đầu thấy khó khó rồi đó nha 😅😅😅😅😅

  5. Bạn nói 100-4 ta viết dưới dạng cột như sau. Nói như vậy là chưa đúng, bạn phải nói ta đặt tính dọc như sau thì nghe khoa học hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *