24 thoughts on “Toán lớp 5 – Chuyển đổi số đo thời gian, đổi số đo thời gian: Giờ, phút, giây

 1. Bạn Bắc làm đúng
  Cách làm của bạn Nam được chấp nhận
  Nam sẽ lấy 2.25 giờ × 60=135 phút
  Hãy để lại cho mình 1like nếu mình làm đúng nha$$

 2. Em chấp nhận bạn Nam đúng vì 2,25 × 60 =135 phút bằng kết quả của bạn Bắc. Cả hai bạn tính đều đúng.

 3. Toán lớp 2
  Bé A xem đá bóng trong khoảng tg là 2h45p .trận đá kết thúc lúc 10h10p . Như vậy trận đấu bắt đầu vào lúc mấy giờ. Hãy giải ra từng bước giúp mình với huhu..

 4. Theo em của bạn Bắt đúng vì 2 và 1/4 thì lấy 2×4=8+1=9 ra 9/4 nhân cho 60 là ra135 vì 60×9=540 rồi chia cho 4 là ra 135 còn bạn Nam là sai 2 và 1/4=2,25 nhân cho 60 thì ra 135,00

 5. Thầy ơi Bắc làm đúng rồi cách làm của bạ nam thì chấp nhận còn bạn nam làm sẽ làm gì tiếp theo thì mình làm như sau lấy 2,25×60=135 phút

 6. 1. Bạn Bắc đã trả lời đúng vì 2 1/4 giờ = 4 × 2 + 1/4 = 9/4 , 9/4 × 60 = 540/4 = 135 ( phút )
  2. Cách làm của bạn Nam có thể chấp nhận được vì 1/4 = 0,25 . 2 + 0,25 = 2,25 .
  3. Tiếp theo , bạn Nam sẽ lấy 2,25 × 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *