8 thoughts on “tổng hợp clip đua xe vũng tàu 2/9/2018

  1. lực lượng chó vàng chó xanh hà hiếp dân đen đâu rồi, sao vô dụng thế, sao nhục nhã thế bộ mấy anh trốn xó nào rồi à. hay mấy anh đang bận hút máu người già phụ nữ trẻ em. ý mình nói bọn côn an ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *