4 thoughts on “Tổng quan MXH Vitae 18/08 (Slide chuẩn)-Tony Bùi

  1. 40:25 Không biết cảm giác khi YÊU một người sẽ như thế nào nhỉ??????? 🐜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *