8 thoughts on “Top 500 cây bonsai mini đẹp nhất việt nam triển lãm đẳng cấp cao

  1. Mây ông cây canh ko ban đuoc gio .nang xê ac .noi chung cac nghê nhân ban cây toan quat gia o sao hoa thi cây chang ai mua .co mây ông choi cây cu mua đi ban lai rôi thôi gia trên troi

  2. video ban khong co nhieu luot xem la phai , ban khong co noi cai gi het ai ma hieu duoc , phai co nhan xet ve cay nghe moi hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *