10 thoughts on “TRAI ĐÀN CHẨN TẾ CHÙA PHƯỚC ÂN-HUYỆN DUY XUYÊN-TỈNH QUẢNG NAM – SÁM CHỦ : ĐẠI ĐỨC THÍCH PHÁP TÁNH

  1. Thần thái thầy Pháp Tánh không thuộc cõi Người, trông như Bồ Tát hạ phàm độ thế vậy. Tuy chưa có duyên được gặp nhưng con xin quỳ 5 vốc sát đất hướng về đảnh lễ Thầy (())

  2. Con xem nhieu traidan roi , con thay dan trang nay hay moi thu. Chu sam trang nghiem phuc hau , tả huu kim dai hay , nhac le hay . Mo but

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *