42 thoughts on “Trò chơi âm nhạc_Khởi My 15/05/2013

  1. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉😉😀😉😊😚☺😏😏😥😣😣🤗🤗🤗🙂😶🍄🍆🍄🍄🍑🍑🍗🍐🍈🍄🍐🌰🍳🍴🍽🍛🍢🍝🍢🍦🍘🍿🍨🍨🍡🎂🍜🌯🎂🎂🎂🎂🎂🍨🍨🍛🍛🍭🍭🍫🍨🍨🍦🍨🍫🍨🍡🍡🍭🍡🏘🗻🕌🏟🕌🏟🏘🏟🍆🍐🍗🍑🍏🍑🍉🍕🍈🍧🍛🍢🍱🍠🍿🍨🍡🍱🍦🍝🍦🍡🍰🎂🍥🍜🍨🍨🍦🍧🍨🍨🍫🍧🍧🍦🍧🍦🍦🍧🍧🍝🍝🍧🍧🍝🍨🍙🍱🍙🍱🍘🍘🍲🍲🍱🍱🍿🍠🍧🍚🍧🍚🍚🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍚🍭🍪🍢🍯🍣🍯🍪🍧🍦🍦🍧🍧🍝🍩🍦🍩🍦🍭🍝🍧🍧🍝🍧🍝🍭🍨🍰🍨🍨love khoi my🍄🌶🌶🍔🍔🌰🍒🍑🍄🍟🍒🍒🍏🌰🍏🌰🍄🍏🌶🌽🌽🍒🌶🌰🌶🌭🍓🍞🍐🌭🍐⚰🛋⚰💺⏰💺⚰🛰✈🛋🖨🔌🖨🖨🖥💿🚬🚺🚾🚸🚮🚩🚻🚯😎😊😃😎😊😏🤗😍☺☺☺😗☺😇🤗🤗☺🤗😋🤗😋😋🤗😋☺☺🤗🤗😍🤗☺🙄🌶🐃🐈🐃🐃🐅🐯🐶🌵🌵🌿🍀🍂🍀🌿🌾🌾🌵🌳🍃🌾🍂🌿🐚🌹🌲🌱🌱🐞🐡🐝💮💮⚘⚘🌷🌸🐜🐜🐛🐛🌸🌼🐌🐌🐬🕸🌺🌺🌻🌻🦂🦂🐌🐛🐟🐛💐🌸🐌🐡🐛🐡💐🐝🐛🐜🐛🌸💮🐡🌸🐙💐🌸🕷🌸🌸🌸🐞💮💮⚘🐙🐙🐛🐝🐟🐝🐛💮💮🐛💮🐛⚘🐛🌼🌼🕸💐🐜🐜🐌💮🌸🐛🐝💮🐬🌷🌷🍃🌾🐦🐤🐹🐼🐼🐻🐦🐤🐲🐲🐨🐍🐤🐦🐨🐦🐦🐦🐦🐤🐾🐭🐦🐦🐨🐦🐁🐦🐨🐦🐨🐦🐦🐥🐕🐅🐒🐐🐅🐮🐈🦁🐏🐄🐂🐄🐐🐂🐪🐷🕭🎙🔉🎚⛏⛏🛡⚗⚗⚗⚗⚗🔪🏹🔫💉🔫💉💉🔧⛏🔧⛏🔩🔪🔮⚗⛏🔗🔧🏹🔫📋🗃📉🏛🏟🏞🏞🗻🏗🏕🏗🕭🏹🏞📋🔩🔫🔫🔪🔪📋💉🔫🔫🏹💉💉🔪🔗

  2. hay ghê nhưng xin góp ý là cái loa với cái micaro bị trục trặc hay sao mà nghe tiếng nó rì rì

  3. Chị My dễ thương, cute, hát hay, thân hình tuyệt vời, hài hước. Nói tóm gọn là chuẩn. I love you chị Zoi. She is my idol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *