30 thoughts on “Trò chơi KN Channel FARM TOGETHER tập cuối | CHIA TAY NÔNG TRẠI BÉ NA

  1. Na Na làm tiếp lại đi Em tên là Nguyễn Ngọc Phương tranh tải tải gì em không có máy tính để chừng nào em có máy tính thì em chơi với chị nha em mới có lớp 2 thôi

  2. na oi na nuôi de ha na mà nghe na nói de thuong quá ha đúng không na😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😶😶😶😶😶😯😯

  3. Bé na làm tiếp đi mà❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

  4. na ơi tớ không biết tải chò này tớ thích chơi chò này lắm nhưng mãi mà không tải được 😦😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *