5 thoughts on “Trộm chó bị tuần tra bắt giữ khóc giả tạo xin tha | thế giới cuộc sống

  1. 10 thằng ăn trộm, cướp khi bị bắt thì 9 thằng nói "em mới làm lần đầu, mấy ah tha cho e"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *