15 thoughts on “Trực tiếp: Lễ tưởng niệm 65 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng và khánh thành tổ đình Minh Đăng

 1. Áo trắng dám ngồi trước áo vàng. Không sợ tổn phước hay sao ? Người đời chưởi thì chả sao, nhưng chư thiên quở thì có sao không ?

 2. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  Nguyện cầu hồng ân 3 ngôi tam bảo phù hộ độ trì cho tấc cả chúng sanh trong mười phương phật được an lành hạnh phúc trong tình thương của quý ngài.
  Nguyện chí thành noi gương đức Tổ sư làm đẹp cho đời, cho đạo pháp của ngài.
  Nguyện đem tấc cả công đức này cầu cho thế giới luôn hòa bình, chúng sanh luôn được an lạc, cầu cho quý chư tôn thiền đức tăng, ni được đạo pháp nhiệm màu, cầu cho cha mẹ tại tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá cố thì trực vãng tây phương.kẻ âm được siêu người dương phơi phới.
  Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh

 3. Bác Dược thật đáng kính. Phát biểu của ngài thật cảm động. Vị trí của Bác rất cao mà bác khiêm hạ. Việt Nam có người lảnh đạo nhà nước về tôn giáo làm diễm phúc cho Phật giáo Việt Nam. Con kính ngưỡng Bác nhiều lằm.

 4. Nam mô chín phương trời mười phương Phật chu Phật mười phương nam mo bon su thích ca mâu ni Phật nam mo tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đa Phật nam mo tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi quan thế âm bô tat nam mo chu đại Phật tổ chu đại chân su chu đại minh su cam ứng chứng minh a di đa Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *