TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC | TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM | JOB STATUS

TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC | TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM | JOB STATUSTừ vựng tiếng Anh thường dùng trong công việc, từ vựng về tình trạng công việc, job status.

Từ khóa liên quan:

Xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dota-2.vn/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No Responses

Write a response